Dinamiğin Temel Kanunu
(Newton'un ikinci hareket yasası)

 
F   =   m a

Bu kısımda Newton'un hareket kanunlarından ikincisi yani kuvvet, kütle ve ivme ilişkisini veren a = F / m bağıntısının interaktif bir uygulaması vardır. İki kütle birbirine iple bağlanıp biri masanın üstünde kalacak biri de aşağı sarkacak şekilde yerleştirilmiştir. Newton'un ikinci yasasına göre dengede olmayan bir sistem ivmeli bir şekilde hareket eder. Bu harekette ivme net kuvvetin kütleye oranına eşittir. Uygulamada "M" ile masanın üstündeki kütlenin "m" ile aşağı sarkan kütlenin ve "µ" ise sürtünme karsayısının değerlerini değiştirir. Bu değerler değiştirilip "Başlat" butonuna tıklandığında sistem hareket etmiyorsa sistem dengede, hareket etmiyorsa dengede değildir. Masa üstünde siyah gösterilen ve LB yazılan (Light Barrier) hafif bariyer ise masa üstündeki kütle kendisine temas ettiği zaman kronemetrede okunan konum ve zaman değerlerini grafiğe yazdırır. Burada kütleler ve sürtünme katsayısı değerleri değiştirilmeden LB yani siyah renkli hafif bariyer yerdeğiştirilerek cismin bariyere ulaşma süresi "Kaydedilen Bilgiler" butonuna tıklanarak kaydedilebilir. Sonuç olarak grafik üzerindeki değerler yerleşip cismin konum zaman grafiğini oluşturur.

formula 1

Yukarıdaki bağıntıda sistemin ivmesi hesaplanabilir. Burada "µ" ile verilen değer sürtünme katsayısıdır ki kitaplarımızda bu değer genelde "k" ile ifade edilir.

 

 
Fizik
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14tr/n2law_tr.htm
© Walter Fendt, 23 Aralık 1997
Tercüme: Mustafa Demirci, M. Haluk Şefkatli
Son revizyon: 15 Şubat 2010