Çoklu Sarkaç (Newton'un Beşiği)

Bu uygulamada momentumun korunumunu Newton'un beşiği adı da verilen genelde ofislerde oyuncak gibi kullanılan basit sarkaçların yanyana bağlanması ile oluşan çoklu sarkaçta momentumun korunumunu inceleyebilirsiniz. Burada sürtünmeler önemsiz kabul edildiği için salınım sonsuza kadar devam edecektir.

 

 
Fizik
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14tr/ncradle_tr.htm
© Walter Fendt, 4 Kasım 1997
Tercüme: Mustafa Demirci, M. Haluk Şefkatli
Son revizyon: 15 Şubat 2010