OHM KANUNU

Aşağıdaki basit bir devre ile ohm kanununu hareketli olarak inceleyeceğiz.

Devremizde:

Bir direnç
Dirence paralel bağlı bir voltmetre
Dirence seri bağlı bir ampermetre bulunmaktadır.
Voltmetrenin ve ampermetrenin dayanacağı maksimum değerleri tablodan ayarlayabilirsiniz.
Devrenin direncini azaltıp çoğaltabilirsiniz.
Ölçülen değerleri (U = volt) ve (I = amper) olarak sağ alt köşede okuyabilirsiniz.

Bir omik dirençli iletkenin uçlarındaki gerilim (U), bu iletkenin direnci (R) ve bu direnç üzerinden geçen akım (I) ile çarpımına eşittir. (doğru orantılıdır)   U = R x I

Başka bir deyişle, bir elektrik devresinde, iki nokta arasındaki iletken üzerinden geçen akım, gerilim ile doğru, fakat direnç ile ters orantılıdır.   I = U / R

 

 
Fizik
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14tr/ohmslaw_tr.htm
© Walter Fendt, 23 Kasım 1997
Tercüme: M. Haluk Şefkatli, 16 Mayıs 2008
Son revizyon: 20 Mayıs 2008