Basit Sarkaç

Bu uygulama "Basit Harmonik Hareket" adıyla verilen konuda iki önemli kısımdan biri olan Basit Sarkacın hareketinin incelenmesini verir. Öğrenciler tarafından zor anlaşılan hareketin grafiklerinin değişimi burada incelenebilir. Uygulamada "Uzunluk" kısmında salınım hareketi yapan cismi tutan ipin uzunluğunu "Kütle" kısmında salınım yapan cismin kütlesini ve "Genlik" kısmında cismin denge konumundan uzaklığını değiştirerek basit sarkacın hareket grafiklerini izleyebilirsiniz. Bu grafiklerde "Elongation" kısmına tıklarsanız cismin konum-zaman grafiğini "Hız" kısmında hız grafiğini "İvme" kısmında ivmesinin, "Kuvvet" kısmında cisme etki eden kuvvetin ve "Enerji" kısmında ise cismin kinetik ve potansiyel enerjisinin zamana bağlı değişim grafiklerini inceleyebilirsiniz. Ayrıca şeklin altında "Salınım periodu" adıyla hareketin salınım ivmesini veriliyor.

 

 
Fizik
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14tr/pendulum_tr.htm
© Walter Fendt, 21 Mayıs 1998
Tercüme: Mustafa Demirci
Son revizyon: 15 Şubat 2010

Thanks to Mr. Marc Burgess for his valuable suggestions!