Atışlar

Bu uygulama da "Atışlar" yada "İki boyutta hareket" adıyla verilen konunun tamamı çalışılabilir. Atışlar konusu öğrencilerin sorularını çözmekte zorlandığı bir konudur. Bunun sebebi aslında 3 tane hareket denkleminden türeyen formüllerin birbirinden bağımsız onlarca ayrı formülmüş gibi anlaşılmasıdır. Aşağıdaki uygulamada bir cisim değiştirilebilen hız, yükseklik, eğim gibi değerlerle atılmaktadır. Bu değerler:

Ayrıca "Koordinatlar" ifadesine tıklandığında cismin izlediği yolu, "Hız" hız vektörünüve büyüklüğünü, "İvme" ivme vektörü ve büyüklüğünü "Kuvvet" ise cisme etki eden kuvvet vektörünü ve büyüklüğünü (yani cismin ağırlığını) şekilde gösterir. Bu basit gibi görünen uygulama iyice incelendiğinde Atışların serbest düşme, yukarıdan aşağı düşey atış, aşağıdan yukarı düşey atış, yatay atış, eğik atış kısımlarının hepsini mükemmel bir şekilde açıklar ve öğrenciye sistem üzerinde değişiklikler yaparak çalışma imkanı verir. Hele hele bir öğretmen desteği ile bu uygulamalar incelenirse daha kalıcı bir öğrenme olur.

 

 
Fizik
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14tr/projectile_tr.htm
© Walter Fendt, 13 Eylül 2000
Tercüme: Mustafa Demirci, M. Haluk Şefkatli
Son revizyon: 15 Şubat 2010