Işığın Kırılması

Bu uygulamada ışık demetinin saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken doğrultusunun değişmesini yani ışığın kırılmasını incelenebilir. Işık bir saydam ortamdan başka bir saydam ortama geçerken Snell yasasına göre kırılır.

sin θ1 / sin θ2   =   n2 / n1

θ1: Gelen ışının normail ile yaptığı açının sinüs değeri
θ2: Kırılan ışının normail ile yaptığı açının sinüsü
n1: Birinci (üstteki) ortamın kırılma indisi
n2: İkinci (alttaki) ortamın kırılma indisidir

Burada gelme açısı, kırılma açısı ve yansıma açıları hangi açılardır. Bu bilgileri öğrenci bilmeli.

Sağ üstteki kutucuklardan ilkinde üst ortamı yani ışığın geldiği ortam, ikincisinde de alt ortamı yani kırılan ışığın bulunacağı ortam değiştirilebilir. Böylece ışığın farklı ortamlarda kırılma durumunu incelenebilir. Ayrıca gelen ışın üzerine tıklanıp ışın döndürülürse gelme açısı değiştirilir. Böylece kırılma açısının değişimi izlenir.

 

 
Fizik
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14tr/refraction_tr.htm
© Walter Fendt, 20 Aralık 1997
Tercüme: Mustafa Demirci
Son revizyon: 16 Şubat 2010