Một ví dụ về sự giãn nở của thời gian

Xét một tàu vũ trụ đang bay trong ko gian trên quãng đường bằng 5 giờ ánh sáng , giả sử là từ Trái Đất tới Diêm Vương Tinh. Tốc độ bay có thể điều chỉnh bằng các nút ở phía trên. Applet này sẽ giải thích tại sao đồng hồ trên tàu vũ trụ chạy chậm hơn so với 2 đồng hồ của Hệ quy chiếu Trái đất và Diêm Vương Tinh (trong trường hợp cả 2 hành tinh này đều ko chuyển động).

Công thức cơ bản:

Formel

t': thời gian đồng hồ chỉ trong tàu vũ trụ
t:  thời gian đồng hồ chỉ trong hệ quy chiếu Trái Đất - Diêm Vương Tinh
v:  vận tốc của tàu vũ trụ so với hệ quy chiếu Trái Đất và Diêm Vương Tinh
c:  vận tốc ánh sáng

Chú ý:

  1. Để đơn giản ta giả sử Hệ quy chiếu quán tính Trái Đất và Diêm Vương Tinh là ko chuyển động , đặc biệt là bỏ qua sự chuyển động của 2 hành tinh quanh Mặt Trời.
  2. Theo thuyết tương đối : với người quan sát trên Hệ quy chiếu Trái Đất - Diêm Vương Tinh có thể thấy được tàu vũ trụ sẽ bị ngắn lại theo hướng của chuyển động. Ở dây biến đổi Lorent không được quan tâm đến để có thể đọc được đồng hồ trên tàu vũ trụ.
 

 
Physik
Physik-Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14vn/timedilation_vn.htm
© Walter Fendt, 15. November 1997
Thay đổi cuối: 17.11.2005
Người dịch: hell