Nizovi radioaktivnih raspada

 

Prikazani aplet omogućava praćenje radioaktivnih raspada prirodnih radioaktivnih izotopa po nizovima jezgara. Jezgra su prikazana u tabeli tako da se u jednoj vrsti nalaze jezgra sa istim brojem protona, a u jednoj koloni jezgra sa istim brojem neutrona. Stabilna jezgra su prikazana sa crnom pozadinom, jezgra koja se raspadaju α-raspadom sa žutom pozadinom, a jezgra koja se raspadaju β-raspadom sa plavom pozadinom. Zbog ovakvog dizajna tabele α-raspad predstavlja dijagonalni pomeraj za dva polja dole i levo u tabeli, a β-raspad dijagonalni pomeraj za jedno polje gore i levo u tabeli.

Na apletu se može izabrati niz koji će biti posmatran, a onda se pritiskon na dugme [Sledeci raspad] prelazi na sledece jezgro u nizu.

 

 
Fizika
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14yu/decayseries_yu.htm
© Walter Fendt, 20. jul 1998.
© Prevod i obrada: dr Zlatan Šoškić
Poslednja izmena: 9. avgust 2007.