Primer Doplerovog efekta

Kola hitne pomoći sa uključenom sirenom prolaze pored posmatrača koji stoji na ulici.

U apletu se simultano ispisuje tumačenje promene frekvence koju posmatrač čuje.

Da bi se Doplerov efekat jasno opazio, u apletu je brzina zvuka prikazana manjom nego što je u realnosti.

 

 
Fizika
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14yu/dopplereff_yu.htm
© Walter Fendt, 25. februar 1998.
© Prevod i obrada: dr Zlatan Šoškić
Poslednja izmena: 26. avgust 2004.