Ravnoteža tri sile

Aplet prikazuje jednostavan primer ravnoteže tri sile: tri niti su opterećene teretima sačinjenim od niza tegova i prebačene preko kotura koji mogu da se okreću bez trenja; dve sile se zadaju a treću izračunava aplet, iscrtava položaje niti u sistemu koji je u ravnoteži i ispisuje uglove u apletu. Povlačenjem mišem se mogu menjati položaji točkova. Izborom opcije [Paralelogram sila] prikazuje se paralelogram sila koje deluju na čvor u kome se spajaju niti.

Nakon unošenja nekog brojnog podatka, potvrdite unos pritiskom na taster za potvrdu unosa ([Enter], [Return] ili odgovarajući taster).

 

 
Fizika
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14yu/equilibrium_yu.htm
© Walter Fendt, 11. mart 2000.
© Prevod i obrada: dr Zlatan Šoškić
Poslednja izmena: 25. avgust 2004.