Procesi u idealnom gasu

 

Aplet demonstrira promene veličina stanja idealnog gasa u specijalnim procesima u kojima je jedna od ovih veličina konstantna.

Pre pokretanja simulacije izabere se proces koji se simulira, a zatim izaberu početno i krajnje stanje procesa (biraju se dve veličine, a treću izračunava sam aplet). Pritiskom na dugme [Pocetno stanje] aplet se priprema za rad, a simulacija se pokreće pritiskom na dugme [Start]. Tokom simulacije, aplet prikazuje tok toplote, znak rada sila pritiska u gasu i ispisuje promenu unutrašnje energije gasa.

Nakon unošenja nekog brojnog podatka, potvrdite unos pritiskom na taster za potvrdu unosa ([Enter], [Return] ili odgovarajući taster).

Java runtime environment not installed or deactivated!

Simulacija ilustruje zavisnost koja postoji među veličinama stanja u ovim procesima:

Izobarski proces: pritisak konstantan V/T konstantno
Izohorski proces: zapremina konstantna p/T konstantno
Izotermski proces: Temperatura konstantna pV konstantno

Ove zavisnosti su posledica zakona koi važi za idealan gas:

Tokom svakog procesa pV/T je konstantna veličina.
 

 
Fizika
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14yu/gaslaw_yu.htm
Walter Fendt, 25. decembar 1999.
Prevod i obrada: dr Zlatan Šoškić
Poslednja izmena: 26. avgust 2004.