Njutnova kolevka

Ovaj aplet simulira poznati eksperiment koji demonstrira zakone održanja količine kretanja i energije pri sudaru kuglica jednake mase.

U apletu se može izabrati broj kuglica koje se kreću.

 

 
Fizika
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14yu/ncradle_yu.htm
© Walter Fendt, 4. novembar 1997.
© Prevod i obrada: dr Zlatan Šoškić
Poslednja izmena: 25. avgust 2004.