Omov zakon

Aplet simulira rad prostog električnog kola sa jednim otpornikom. Radi demonstracije Omovog zakona u kolo su uključeni i volmetar i ampermetar.

U apletu se biraju vrednosti opsega ampermetra i voltmetra, otpornosti otpornika i napona napajanja, a aplet izračunava jačinu električne struje koja protiče kroz otpornik (pretpostavljajući da su instrumenti idealni) i ispisuje te vrednosti u apletu.

Jačina električne struje koja protiče kroz metalni provodnik konstantne temperature proporcionalna je naponu na njegovim krajevima.
 

 
Fizika
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14yu/ohmslaw_yu.htm
© Walter Fendt, 23. novembar 1997.
© Prevod i obrada: dr Zlatan Šoškić
Poslednja izmena: 26. avgust 2004.