Kretanje hica

Ovaj aplet prikazuje kretanje hica pod pretpostavkom da se otpor sredine može zanemariti.

Dugme "Reset" dovodi telo u početnu poziciju. Tada mu se mogu zadati visina sa koje hitac polazi, intenzitet brzine i ugao koji ona zaklapa sa horizontalom, kao i masa tela i gravitaciono ubrzanje. Simulacija se pokreće pritiskom na taster "Start" pri čemu je izborom "Usporeno" moguće posmatrati 10 puta usporeni snimak hica. Aplet crta putanju hica ispisujući podatke o jednoj od pet veličina koje se mogu izabrati: koordinatama, brzini, ubrzanju, sili ili energiji tela.

 

 
Physics
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14yu/projectile_yu.htm
© Walter Fendt, 13. septembar 2000.
© Prevod i obrada: dr Zlatan Šoškić
Poslednja izmena: 25. avgust 2004.