Prelamanje svetlosti

Aplet demonstrira zakone odbijanja i prelamanja svetlosti prikazivanjem upadnog, odbojnog i prelomnog zraka i odgovarajućih uglova.

U apletu se mogu zadati sredine kroz koje se zraci prostiru izborom iz liste ponuđenih materijala, kao i upadni ugao povlačenjem upadnog zraka (gore levo) mišem. Nakon toga aplet izračunava odbojni i prelomni ugao, ispisuje njihove vrednosti i crta zrake.

U apletu su uglovi prikazani sledećim bojama:

Upadni ugao (crno)
Odbojni ugao (plava)
Prelomni ugao (crvena)

Napomena: Indeks prelamanja materijala zavisi od talasne dužine svetlosti (to je uzrok disperzije svetlosti), ali je ta promena mala u opsegu vidljive svetlosti i u ovom apletu nije tretirana.

 

 
Fizika
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14yu/refraction_yu.htm
© Walter Fendt, 20. decembar 1997.
© Prevod i obrada: dr Zlatan Šoškić
Poslednja izmena: 9. avgust 2007.