Rezultanta sila
(Sabiranje vektora)

Aplet demonstrira sabiranje sila koje deluju na materijalnu tačku.

U apletu je potrebno izabrati broj sila koje se sabiraju, a potom zadati svaku od tih sila (obojene ljubičasto) povlačenjem vrha vektora mišem. Vektorki zbir se izračunava pritiskom na dugme [Odredi rezultantu], a rezultanta se prikazuje crvenom bojom. Radna površina se može obrisati pritiskom na dugme [Obrisi crtez].

 

 
Fizika
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14yu/resultant_yu.htm
© Walter Fendt, 2. novembar 1998.
© Prevod i obrada: dr Zlatan Šoškić
Poslednja izmena: 25. avgust 2004.