Světové (nebeské) póly

Při výpočtu polohy hvězd vycházíme z myšlenky světové (nebeské) sféry, která se otáčí asi 23 h 56 min okolo zemské osy. (Ve skutečnosti se samozřejmě neotáčí světová sféra, ale Země.) Dva významné body na světové sféře, které leží na prodloužení zemské osy, se nazývají světové póly (Severní světový pól a jižní světový pól). Severní světový pól lze na obloze najít poměrně snadno, protože se v tomto bodě nalézá relativně jasná hvězda. Naopak blízko světového jižního pólu na druhé straně se žádná nápadná hvězda nenalézá. Následující HTML5 animace ukazuje, jak závisí směr ke světovým pólům na zeměpisné šířce (světle modrá) místa pozorování.

Na levé ilustraci je znázorněna Země s rovníkem, severním pólem a osou rotace. Vodorovná rovina odděluje severní a jižní polokouli; červená šipka znázorňuje směr k severu (zelená k jihu). Pozici pozorovatele můžete měnit pomocí myši. Můžete pozorovat změnu vodorovného směru (vodorovné v místě pozorovatele), Zenitu (fialová šipka) a směru k světovému pólu (modrá šipka). Vpravo je vyobrazena situace, jak se jeví z pohledu pozorovatele na povrchu Země: Obzor je znázorněn vodorovně a Zenit je přímo v nadhlavníku pozorovatele. Modrá šipka ukazuje směr k světovému pólu (výšku světového pólu nad obzorem).

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!
Výsledek:
Výška světového pólu nad obzorem (měřeno ve stupních) je stejná jako geografická zeměpisná šířka daného místa pozorovatele.

Jestliže pozorujete oblohu na severní polokouli, severní světový (nebeský) pól je v severním směru a hvězdy se otáčejí kolem něj proti směru hodinových ručiček. Jestliže jste na jižní polokouli, můžete vidět jižní světový pól jižním směrem a hvězdy se otáčí okolo ve směru hodinových ručiček.
Pokud budete přímo na severním nebo jižního pólu, byl by světový pól přesně v nadhlavníku (v Zenitu). Pokud budete na rovníku, oba světové póly budou ležet na vodorovné rovině (obzorník).