Schijnbare beweging van een ster

Een waarnemer in de Benelux ziet de noordelijke hemelpool als hij onder een hoek van ongeveer 52 graden omhoog kijkt in de richting van het noorden. Deze hoek komt overeen met de breedtegraad van de locatie van de waarnemer. Voor een waarnemer respectievelijk op de noord- en de zuidpool staan deze punten dus recht boven hun hoofd. De noordelijke hemelpool valt vrijwel samen met de Poolster. De zuidelijke hemelpool valt niet samen met een ster, maar kan worden gevonden met behulp van het sterrenbeeld Zuiderkruis.

In het equatoriale coördinatenstelsel hebben de polen een declinatie van 90 graden, plus voor het noorden, min voor het zuiden, ten opzichte van de hemelevenaar.

Deze browser ondersteunt HTML5 canvas niet!