Souhlasné, střídavé a vedlejší úhly

Na obrázku máme vyznačenou dvojici rovnoběžek, které jsou proťaté různoběžkou (příčkou). Rovnoběžky a společné průsečíky můžeme posouvat pomocí stisknutí levého tlačítka a tahem myši.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!