Součet vnitřních úhlů v trojúhelníku

Vrcholy trojúhelníku (A, B a C) lze měnit tahem myši (se stisknutým tlačítkem).

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!

Strany trojúhelníku jsou prodlouženy na přímky; u jednoho vrcholu nakreslena i rovnoběžka s protilehlou stranou. Všechny úhly odpovídající si velikostí jsou nakresleny stejnou barvou. Dva fialové úhly mají stejnou velikost, protože to jsou střídavé úhly rovnoběžek proťatých příčkou. Ze stejného důvodu jsou zeleně nakreslené úhly také stejné velikosti.

Z obrázku je vidět, že tři sousední (barevně vyznačené) úhly dohromady dávají přímý úhel (180°). Součet tří vnitřních úhlů trojúhelníku se proto musí rovnat 180°.