Apolloniovy úlohy

Apolloniovy úlohy jsou jedním z nejslavnějších problémů starověké geometrie. Pro tři jednoduché útvary (bod, přímka nebo kružnice) hledáme všechny kružnice, které se zadaných útvarů dotýkají nebo zadanými body procházejí.

Existuje celkem deset variant tohoto problému, často označovaných písmeny k (kružnice), p (přímka) a B (bod):

Varianta úlohyZadány
úloha kkktři kružnice
úloha kkpdvě kružnice, přímka
úloha kppkružnice, dvě přímky
úloha kkBdvě kružnice, bod
úloha kpBkružnice, přímka, bod
úloha ppptři přímky
úloha kBBkružnice, dva body
úloha ppBdvě přímky, bod
úloha pBBpřímka, dva body
úloha BBBtři body