Výpočty bez chyb zaokrouhlováním

Tuto kalkulačku lze použít k vyhodnocení složitých aritmetických výrazů s racionálními čísly. Zadávání se provádí pomocí tlačítek a výběrových polí.

Možné vstupy aritmetických výrazů

Prezentace výsledku

Zápis výsledku je zvolen ve výběrovém poli dole.

Protože výsledky mohou být velmi dlouhé, lze stisknutím tlačítka a tahem myši kreslicí plochou posouvat.

Omezení

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!