Úhel v kružnici (Obvodový, středový a úsekový úhel)

V následující HTML5 animaci je možné měnit (pomocí posuvníku) velikost středového úhlu. Dále je možné (pomocí myši) pohybovat červeným úhlem po obvodu oblouku.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!
  1. Všechny obvodové úhly příslušné k témuž oblouku kružnice jsou shodné.
  2. Velikost libovolného obvodového úhlu je polovina velikosti úhlu středového příslušné k témuž oblouku kružnice.
  3. Úsekový úhel příslušný k danému oblouku kružnice je shodný s obvodovými úhly příslušnými k témuž oblouku.