Komplexní čísla v Gaussově rovině

Tato HTML5 animace zobrazuje geometrickou interpretaci základních aritmetických operací s komplexními čísly v rovině. Na zeleném panelu lze zvolit jak způsob počítání, tak i soustavu souřadnic. První operand je zobrazován modrým bodem v Gaussově rovině, druhý červeně. Oba operandy lze posouvat pomocí myši. Výsledek dané operace je zobrazen černým bodem.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!