Výpočet obvodu a plochy kruhu

Pokud chceme pomocí elementární geometrie vypočítat obvod nebo plochu kruhu, můžeme to učinit pomocí mnohoúhelníků, které se postupně budou od daného kruhu co nejméně odlišovat. Tato poměrně známá metoda spočívá v tom, že začneme s vepsaným a opsaným pravidelným čtyřúhelníkem (čtvercem) nebo pravidelným šestiúhelníkem a poté postupně zdvojnásobujeme počet vrcholů. Tímto způsobem získáváme stále přesnější odhady obvodu a plochy kruhu.

Tato HTML5 animace provádí potřebné výpočty s přesností na 50 desetinných míst. Jedná se o jednotkový kruh, proto se poloměr předpokládá r = 1. Výchozí počet vrcholů mnohoůhelníků lze zvolit příslušným tlačítkem. Pomocí tří výlběrových polí lze zvolit, zda má být určena délka strany, obvod nebo plocha aktuálních mnohoúhelníků.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!

Pro kruh s poloměrem r pak vzniknou následující vzorce:

Obvod:o = 2 r π
Plocha:S = r2 π

V obou vzorcích se vyskytuje Ludolfovo číslo π. Zde je uvedeno na prvních 100 desetinných míst:

π = 3,1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510
          5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 ...