Oskulační kružnice rovinné kživky

Tato HTML5 animace umožňuje zobrazení grafů funkcí a jejich oskulačních kružnic. V horním políčku lze zadat funkční předpis. Ostatní políčka slouží k volbě oblasti, která bude zobrazena. Bod (černý), ve kterém chceme zobrazit oskulační kružnici (modrá), můžeme posouvat tahem myš nebo kliknutím na graf funkce (černý). Dále je vykreslena příslušná tečna (červená) a polomě oskulační kružnice.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!