Platonská tělesa

Platonským tělesem je označován ten konvexní mnohostěn, u kterého jsou všechny plochy tvořeny shodnými pravidelnými mnohoúhelníky a v každém vrcholu se vždy setkává stejný počet rovin. Existuje pět platonský těles:

V animaci lze vybrat vždy jedno z pěti platonských těles. Příslušné těleso se po zobrazení bude pomalu otáčet podle svislé osy rotace. Pomocí tlačítka "Změnit osu rotace" je možné otáčet těleso i podle jiných os.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!

Přesné informace k oběma složitějším platonským tělesům: Dodekaeder, Ikosaeder