Sečna a tečna grafu funkce

V této HTML5 animaci je zobrazen typický příklad k zavedení pojmu derivace funkce. Je dána kvadratická funkce a na jejím grafu pevný bod P[1;1]. Bodem Q je možné (tažením myši) posunovat po grafu. Tečna v bodě P je zobrazena červeně, sečna (proměnlivá) procházející body P a Q modrě. Pokud chceme, aby hodnota směrnice sečny se co nejvíce přiblížila k hodnotě směrnice tečny v bodě P, musíme posouvat bodem Q po křivce co nejblíže k bodu P; zvolit ovšem bod Q jako P není možné - to by směrnice sečny nebyla definována (dělení 0). Tečnu směrnice proto získáme jako limitu směrnice sečny, kdy se bod Q k bodu P přibližuje.

Posuvníkem na zeleném panelu lze posouvat i pevným bodem P.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!