Geometrische Transformaties:
Lijnspiegeling, Puntspiegeling, Translatie en Rotatie

This browser doesn't support HTML5 canvas!