1e en 2e afgeleide funktie

Deze app is een funktie-plotter, die op verzoek ook de grafieken van de eerste en tweede afgeleide funkties tekent.

De volgende symbolen kunnen gebruikt worden:

xonafhankelijke variabele
+optellen, plus
aftrekken, min
*vermenigvuldigen, keer
/delen door
^machtsverheffen
(...)haakjes
abs(...)absolute waarde
sqrt(...)vierkantswortel
exp(...)exponentiële functie
ln(...)natuurlijke logarithme
sin(...)sinus
cos(...)cosinus
tan(...)tangens
arcsin(...)arcsinus
arccos(...)arccosinus
arctan(...)arctangens
sinh(...)sinus hyperbolicus
cosh(...)cosinus hyperbolicus
tanh(...)tangens hyperbolicus
arsinh(...)areaalsinus hyperbolicus
arcosh(...)areaalcosinus hyperbolicus
artanh(...)areaaltangens hyperbolicus
egetal van Euler e
pigetal π
This browser doesn't support HTML5 canvas!