Rovnoměrně zrychlený pohyb
matematický dodatek

V ideálním případě se hmotný bod pohybuje v přímém směru s konstantním zrychlení. Aktuální pozici bodu v čase t popisuje x-ová souřadnice. Závislost souřadnice na čase popisuje vzorec:

Strecke als Funktion der Zeit

t .... čas
s .... uražená dráha
a .... zrychlení
v0 ... počáteční rychlost

V případě, že počáteční poloha bodu neodpovídá nulové souřadnici, je nutno brát v úvahu počáteční souřadnici x0.

souradnice jako funkce casu

t .... čas
x .... souřadnice (okamžitá poloha)
a .... zrychlení
v0 ... okamžitá rychlost v čase t = 0 (počáteční rychlost)
x0 ... souřadnice v čase t = 0 (počáteční poloha)

rychlost jako funkce casu

t .... čas
v .... (okamžitá) rychlost
a .... zrychlení
v0 ... rychlost v čase t = 0 (počáteční rychlost)

Podrobný popis viz: www.walter-fendt.de/phys/mech/beschlbw.pdf (německy)


URL: https://www.walter-fendt.de/html5/phcz/acceleration_math_cz.htm
Walter Fendt, 4. srpna 2007

zurück Zpět na hlavní stránku