Jednoduchý střídavý obvod

Tato HTML5-App ukazuje chování jednoduchého střídavého obvodu složeného ze zdroje střídavého proudu, rezistoru (bez indukčnosti), kondenzátoru nebo ideální cívky (bez odporu). Obvod je rozšířen o měření napětí U pomocí voltmetru (modrý) a měření el. proudu I ampérmetrem (červený).

Vlevo pod nakresleným schématem obvodu vidíte fázorový diagram, ze kterého je možné odečítat okamžitou fázi napětí (modrý fázor) a proudu (červený fázor). Projekce fázorů do svislé osy odpovídá okamžité hodnotě napětí U, popř. proudu I. V pravé dolní části jsou znázorněny časové diagramy okamžitého napětí U a proudu I.

Tlačítkem „Reset” obnovíme původní nastavení. Pomocí ostatních tlačítek můžeme simulaci spustit, zastavit nebo dočasně pozastavit. Výběrem „Zpomaleně” bude pohyb 10× pomalejší.

Vpravo dole ve vstupních polích můžete vidět výchozí hodnoty pro frekvenci, maximální napětí, odpor, kapacitu (kondenzátor) nebo indukčnost (cívka) změna. Tyto vstupní hodnoty lze měnit. Aplikace zobrazuje maximální hodnotu elektrického proudu.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!