Vztlaková síla v kapalinách

V této HTML5-App je uveden jednoduchý experiment pro demonstraci vztlakové síly: Kvádr pevné látky je zavěšen na siloměru a lze jej postupně ponořovat do kapaliny (tažením myši!). Měřená celková síla, která je tvořena rozdílem tíhové síly a postupně narůstající síly vztlakové, se snižuje.

Ve vstupních polích můžete změnit výchozí hodnoty pro velikost podstavy, výšky a hustoty tělesa, stejně tak pro hustotu kapaliny (v určitých mezích). Jakmile je jakákoliv změna potvrzena klávesou "Enter", animace vypočítá nové hodnoty pro danou hloubku ponoření, vytlačený objem, vztlakovou sílu, gravitační sílu a měřenou celkovou síly a ihned je zobrazí. Předpokládá se gravitační zrychlení g = 9,81 m / s² (g = 9,81 N / kg).

Překročíte-li rozsah měření, objeví se hláška: "Rozsah překročen!" (červené písmo). V takovém případě musíte vybrat adekvátní měřicí rozsah.

Prohlížeč nepodporuje HTML5-Canvas!
Archimedův zákon:
Velikost vztlakové síly je rovna tíze kapaliny tělesem vytlačené.