RLC obvody

Díky této aplikaci lze sestavovat jednoduché RLC obvody střídavého proudu z (ohmických) odporů, ideálních indukčních cívek (bez odporu) a kondenzátorů. V horní části zeleného panelu jsou dvě vstupní pole pro zadání amplitudy napětí a frekvence daného zdroje střídavého napětí. Pomocí rozbalovací nabídky a dalšího vstupního pole můžete zvolit typ a vlastnost nové součástky. Následující čtyři tlačítka se použí vají ke změně obvodu. Změna vždy odkazuje na oblast, která je vybrána pomocí myši přejetím se stisknutým levým tlačítkem. K dispozici je také možnost vložení měřicího přístroje pro určení napětí a proudu ve vybrané oblasti. Pod schématem obvodu jsou zobrazeny pro vybranou část obvodu následující informace: napětí (amplituda), proud (amplituda), impedance (komplexní podoba), velikost impedance, fázový posun (proudu vzhledem k napětí).

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!