Vázané oscilátory

V této HTML-App pozorujeme chování dvou oscilátorů (kyvadel), které jsou spojeny vazbou - pružinou nepatrné tuhosti (slabá vazba). Charakteristické pro tento kmitající systém je „přelévání” energie z jednoho kyvadla do druhého a zpět.

Tlačítko „Reset” uvede systém do počáteční pozice. Druhým tlačítkem můžeme spustit a zastavit simulaci. Při volbě „Zpomaleně” se celá simulace desetkrát zpomalí. V obou vstupních políčkách můžeme zadat počáteční polohu obou kyvadel, přičemž záporná hodnota úhlu znamená, že je kyvadlo vychýleno doleva (při kladné hodnotě doprava).

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!

Vlastních kmitů systému můžeme dosáhnout následujícími způsoby:

Jestliže do jednoho z políček počáteční výchylky zadáme hodnotu , bude se celá energie kmitání přenášet na jedno z kyvadel: Kyvadlo, které bylo na začátku v střední poloze začíná kmitat, druhé se naopak zastavuje. Za určitou dobu se první kyvadlo rozkýve a druhé naopak zastaví. Celý proces ze začne opakovat, jen s vyměněnými rolemi.

Podrobnější vysvětlení viz: www.walter-fendt.de/phys/sw/gekopendel.pdf (německy)