Radioaktivní rozpadové řady

V případě přirozené radioaktivity rozlišujeme tři základní typy:

V případě těžkých jader se často stává, že dceřiné jádro, které vzniká během radioaktivního rozpadu, se znovu rozpadne na další jádro, které se znovu rozpadá a tak dále, dokud se po několika rozpadových procesech konečně neobjeví jako konečný produkt stabilní atomové jádro. V takovém případě hovoříme o tzv. rozpadové řadě. Vzhledem k tomu, že hmotnostní (nukleonové) číslo při rozpadu buď klesne o 4 nebo zůstává stejné, vyplývá z toho, že všechna atomová jádra dané rozpadové řady mají při dělení hmotnostního čísla číslem 4 vždy stejný zbytek (0, 1, 2 nebo 3). Proto existují čtyři rozpadové řady, i když jedna z nich (Neptuniová řada) zahrnuje pouze uměle vytvořená atomová jádra.

Tato HTML5 animace zobrazuje část periodické tabulky prvků, kde je z prostorových důvodů použita zkrácená notace prvků např. Th 232, která se skládá ze symbolu prvku a jeho hmotnostního (nukleonového) čísla. Počet protonů lze vidět vlevo na začátku řádku, počet neutronů je uveden v horní části daného sloupce. Alfa zářiče jsou vyznačeny žlutou barvou, beta zářiče modře. Pokud jste ve výběrovém poli vpravo vybrali jednu z rozpadných řad, můžete pomocí opakovaného klikání myší na žluté tlačítko ("Následující přeměna") zobrazovat atomová jádra, která postupně vznikají v dané přeměnové řadě.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!