Příklad Dopplerova jevu

Vozidlo rychlé záchranné služby se zapnutou sirénou míjí člověka stojícího na chodníku.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!
Pozn.:
Tento aplet není v jednom ohledu příliš realistický: Aby byl Dopplerův jev jasně viditelný, mají zde zvukové vlny menší rychlost než ve skutečnosti.