Stejnosměrný motor

Tato HTML5-App zobrazuje stejnosměrný elektromotor, který je pro přehlednost zredukován jen na důležité části. Místo rotoru s mnoha závity cívky a železným jádrem je zde pouze jedena obdélníková smyčka vodiče, osa byla zcela vynechána.

Červené šipky znázorňují dohodnutý směr elektrického proudu (od + k −). Modře jsou znázorněny magnetické indukční čáry (orientované od červeného severního magn. pólu k zelenému jižnímu magn. pólu). Černé šipky reprezentují Lorentzovu magnetickou sílu, která působí na vodič s proudem v magnetickém poli.

Zmíněná Lorentzova síla je kolmá na směr elektrického proudu a na směr magnetických siločar. Orientaci této síly získáme pomocí pravidla levé ruky:

Položíme-li otevřenou levou ruku k přímému vodiči tak, aby prsty ukazovaly (dohodnutý) směr proudu a indukční čáry vstupovaly do dlaně, ukazuje odtažený palec směr síly, kterou působí magnetické pole na vodič s proudem.
Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!