Elektromagnetické vlnění

Tato animace ukazuje elektromagnetické vlnění, konkrétně rovinně polarizovanou vlnu, která se šíří v kladném směru osy x. Vektory intenzity elektrického pole (zobrazeny červeně) jsou rovnoběžné s osou y, vektory magnetické indukce (zobrazeny modře) jsou rovnoběžné s osou z.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!