Rovnováha tří sil

V této HTML5-App je předložen jednoduchý pokus týkající se rovnováhy tří sil: Závaží jsou zavěšena na třech nitích. Dvě z nití běží zcela bez tření přes kladky. Tři síly vzájemně působící na uzlík (znázorněné barevnými vektory) jsou v rovnováze.

Ve třech textových polí můžete zadat velikosti jednotlivých sil v rozmezí 1 N10 N. Všimněte si, že každá síla musí být menší než součet dalších dvou sil! Tahem za kladku lze posouvat nejen stojanem, ale i kladnou po něm. Volbou Rovnoběžník si zvolíte, zda se má zobrazit vektorový rovnoběžník pro síly na levé a pravé straně směrem nahoru (červená nebo modrá). V dolní pravé části jsou uvedeny úhly, které svírá červená resp. modrá síla se svislým směrem.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!

Vzorce pro výpočet úhlů jsou uvedeny v matematickém dodatku.