Rozklad síly do směrů

Při řešení fyzickálních problémů, je často užitečné nahradit sílu kombinací dvou sil s danými směry. Samozřejmě, že tyto dvě síly, musí být rovny dané síle. Tedy výsldnicí jejich vektorového součtu musí být dána původní síla. Je-li splněna tato podmínka, pak se hovoří o rozkladu síly na dvě složky.

Jednoduchá geometrická konstrukce nám poskytme obě složky: Koncovými body vektorů vedeme rovnoběžky s předem určenými směry. Tím nám vznikne vektorový rovnoběžník, ve kterém lze odečíst požadované složky - velikosti jsou délky stran tohoto rovnoběžníku.

Na zeleném panelu můžete zadat velikost síly, která se bude rozkládat do dvou směrů (červený a modrý). Dále můžete zadat úhly, které tyto směry svírají s vektorem původní síly. Úhly směrů můžete i přímo nastavit tahem myší na jednotlivé objekty. Tlačítkem „Rozložit do složek” získáte složky síly do daných směrů, jejich velikost bude vypočtena v dolní části zeleného panelu.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!
?
?