Generátor elektrického proudu

Tato HTML5-App simuluje generátor elektrického proudu, který je z důvodu celkové přehlednosti zredukovaný jen na podstatné části. Místo kotvy s mnoha závity a ocelovým jádrem se zde otáčí jen jediný závit vodiče.

Volbami vpravo nahoře na zeleném panelu lze vybrat mezi generátorem střídavého proudu - ALTERNÁTOR (bez komutátoru) a generátorem stejnosměrného proudu - DYNAMO (s koutátorem). Tlačítkem pod touto volbou se dá měnit směr otáčení. Posuvníkem lze měnit rychlost otáčení. Tlačítkem "Zastavit / Dále" lze situaci zastavit a opět rozběhnout (Zastavení však neznamená skutečné zastavení - to by se přestalo indukovat napětí).

Černé šipky ukazují směr pohybu, magnetické siločáry (od červeného severního pólu magnetu k jižnímu zelenému) jsou nakresleny modře. Na červených vodičích je znázoněn dohodnutý směr elektrického proudu.

Prohlížeč nepodporuje HTML5-Canvas!

Poděkování panu Jürgenu Giesenovi, který svými návrhy přispěl ke vzniku této simulace a také panu Teunovi Koopsovi za jeho zlepšovací návrh!