Zobrazení spojnou čočkou

Tato HTML5 simulace ukazuje tvorbu obrazu spojnou čočkou, tedy podstatný základ fotografování. Paprskům vystupujícím z určitého bodu objektu (symbolizovaný modrou šipkou) se na spojné čočce mění směr pomocí lomu na dvou rozhraních optických prostředí. Pro jednoduchost se v této simulaci využívá tzv. aproximace pro tenké čočky, ve které se uvažuje s tím, že ke změně směru paprsku dochází jen v jediném místě (a to v místě roviny čočky).

Pokud není předmět příliš blízko ke spojné čočce, protnou se paprsky na druhé straně v jediném bodě. Výsledkem je převrácený skutečný obraz předmětu (tmavě zelená šipka). Tento obraz je možné zachytit na matnici nebo (ve fotoaparátu) zaznamenat na obrazový snímač či film.

Při malé vzdálenosti mezi předmětem a rovinou čočky vzniká na předmětové straně čočky vzpřímený zdánlivý obraz (virtuální obraz, zelená šipka). V tomto případě se světelné paprsky ve skutečnosti v obrazu neprotínají, ale po průchodu čočkou mají směr, jako by z tohoto zdánlivého obrazu vystupovaly.

Ve vstupních a výstupních polích lze zadat nebo vypočítat tyto proměnné:

Ohnisková vzdálenost f (vzdálenost ohniska od roviny čočky )
Předmětová vzdálenost a (vzdálenost předmětu od roviny čočky)
Výška předmětu y (měřeno od optické osy)
Obrazová vzdálenost a' (vzdálenost mezi předmětem a rovinou čočky,
záporné pro zdánlivý obraz)
Výška obrazu y' (měřeno od optické osy,
záporné pro zdánlivý obraz)

Předmětová vzdálenost, výška předmětu, stejně tak polohy čočky a matnice mohou být změněny kliknutím a tažením myši (levé tlačítko).

Přibližně v polovině panelu je uveden typ obrazu (skutečný nebo zdánlivý, přímý nebo převrácený, zmenšený, stejně velký nebo zvětšený).

V závislosti na nastavení přepínacích tlačítek zobrazuje simulace buď tři významné světelné paprsky, nebo celý světelný svazek. "Významnými paprsky" jsou míněny parsky, které se běžně používají pro konstrukci obrazu při zobrazování:

Rovnoběžný paprsek (rovnoběžný s optickou osou,
láme se do obrazového ohniska)
Středový paprsek (prochází středem čočky,
pokračuje stejným směrem)
Ohniskový paprsek (prochází předmětovým ohniskem čočky,
láme se na rovnoběžný paprsek)

Pokud si v poli "Zvýraznit" zvolíte nějaký termín, zvýrazní se daný pojem na obrázku blikáním.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!