Síly na nakloněné rovině

Tato HTML5-App znázorňuje rovnoměrný pohyb po nakloněné rovině s odpovídajícími silami.

Pomocí tlačítka "Reset" můžete nastavit pokus do počáteční pozice (kvádr mimo obrazovku). Pohyb začíná kliknutím na tlačítko "Start"; stejným tlačítkem lze přerušit nebo opět obnovit simulaci. V závislosti na vybraném přepínacím tlačítku aplikace lze zobrazovat siloměr nebo vektory síl - tíhová síla je rozložena do svých dvou složek (rovnoběžnou a normálovou sílu), dále je zobrazena opačná síla k normálové síle, třecí síla a tažná síla.

Pomocí tří textových polí můžete – v určitých mezích – měnit úhel sklonu, hmotnost bloku a koeficient tření. V závislosti na těchto parametrech se zobrazí počet a vypočítá velikost těchto sil.

Prohlížeč nepodporuje HTML5-Canvas!