Druhý Keplerův zákon

Ve kterém bodě své eliptické dráhy se nachází planeta v určitém okamžiku? Teprve v roce 1609 Johannes Kepler dokázal odpovědět na tuto otázku následujícím zákonem:

Druhý Keplerův zákon pro pohyb planet:
 
Obsahy ploch opsaných průvodičem planety za stejnou dobu jsou konstantní.

Tento zákon ilustruje následující HTML-5 simulace. V pravém horním rohu panelu si můžeme vybrat jednu z osmi planet, trpasličí planety Pluto nebo Halleyovy komety. Navíc můžeme studovat i dráhu imaginárního nebeského tělesa, jehož hlavní poloosu a excentricitu můžeme rovnou zadat (nezapomeňte potvrdit tlačítkem "Enter"). Tlačítkem "Zastavit / Dále" můžeme animaci pozastavit, či v ní pokračovat. Volbou "Zpomaleně" lze celou simulaci zpomalit. Při volbě "Oblasti opsané" lze posuvníkem měnit velikost dvou ploch popsaných průvodičem - můžeme je též posouvat pomocí myši. V každé oblasti je měřen čas, jak dlouho planeta v této oblasti setrvává. Též lze zobrazit i vektor okamžité obvodové rychlosti tělesa. Simulace počítá hodnoty okamžité rychlosti včetně maximální a minimální hodnoty a okamžitou vzdálenost od Slunce (v tzv. astronomických jednotkách; 1 AU = 1,49597870 · 1011 m) a rychlost (v km/s).

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!