Zákon radioaktivního rozpadu

Zákon radioaktivního rozpadu předvídá, kolik bude ještě nerozpadlých jader určité radioaktivní látky po uplynutí zadané doby. Červené kolečka v této animaci představují 1000 jader radioaktivního prvku, jehož poločas rozpadu (T) jsou 2 sekundy. Diagram v dolní části animace znázorňuje procentuální počet nerozpadlých jader (N/N0) v daný časový okamžik t. Křivka, kterou můžete pomocí tlačítka vložit je vypočtena dle následujícího zákona:

N   =   N0 · 2−t/T

N .... počet dosud nerozpadlých jader
N0 ... počet původních nerozpadlých jader
t .... čas
T .... poločas rozpadu

Jakmile spustíte animaci tlačítkem „Start”, začnou se jádra rozpadat (změní barvu z červené na černou). Rozpad můžete zastavit a dále spustit tlačítkem „Zastavit / Dále”. Při každém zastavení se do diagramu modrým bodem vynese aktuální počet doposud nerozpadlých jader (Všimněte si, že ne vždy bod leží přesně na teoretické křivce). Pokud budete chtít celé měření opakovat, tlačítkem „Reset” nastavíte počáteční stav.

Podívejme se na pravděpodobnost toho, že jedno určité jádro „přežije” zadaný časový okamžik. S pravděpodobností 50 % přežije dobu rovnou poločasu rozpadu, protože za dobu poločasu rozpadu se rozpadne přesně polovina jader. Na konci časového intervalu rovnému dvojnásobku poločasu rozpadu (2 T) bude ve vzorku již jen 25 % původního počtu (polovina z 50 %) nerozpadlých jader, za interval rovný trojnásobku poločasu rozpadu (3 T) to již bude 12,5 % (polovina z 25 %) a tak dále…
Nicméně i tak nemůžeme předvídat okamžik, kdy se jedno konkrétní jádro rozpane. Kupříkladu, a to dokonce jestliže pravděpodobnost rozpadu během příští sekundy je 99 %, je možné (i když asi nepravděpodobné), že toho jádro se rozpadne až za milióny let.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!