Zákon páky

Na znázorněné dvojzvratné páce jsou zavěšena závaží, každé má tíhu 1,0 N. Jedno barevné políčko na páce odpovídá vzdálenosti 0,10 m. Momentálně je páka v rovnováze.

Tlačítkem myši a tažením přes obrázek můžete závaží na páku přidávat, přemísťovat nebo odebírat.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!

Výpočty v dolní části animace používají pojem "moment síly". Když je síla, jako je tomu v tomto případě, kolmá na příslušné rameno páky je rameno síly vzdáleností mezi působištěm síly a osou otáčení. Velikost momentu síly získáme vynásobením velikosti síly a délkou ramene síly. Rozlišujeme levotočivý moment (proti směru hodinových ručiček) a pravotočivý (ve směru hodinových ručiček). Pro rovnováhu na páce pak stanovíme nutnou podmínku rovnováhy:

Zákon páky:
Aby byla páka v rovnováze, musí se levotočivý moment otáčení rovnat hodnotě momentu pravotočivého.