Lorentzova síla na přímý vodič s proudem

Tato HTML5-App demonstruje Lorentzovu sílu, působící na přímý vodič s proudem zavěšený v magnetickém poli podkovového magnetu.

Můžete zapnout (vypnout) elektrický proud tlačítkem („Zapnout / Vypnout”). Další dvě tlačítka („Opačný proud” a „Otočit magnet”) umožňují měnit směr proudu nebo magnetického pole. Jestliže jsou vybrána odpovídající zatržítka, animace zobrazuje směr proudu (červené šipky), indukční čáry magnetického pole (modré) a Lorentzovu sílu (černá šipka).

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!