Magnetické pole přímého vodiče s elektrickým proudem

V okolí každého protékajícího elektrického proudu se vytváří magnetické pole. V této HTML5-App je tato skutečnost demonstrována na příkladu přímého vodiče s elektrickým proudem. Svislým vodičem protéká elektrický proud. Směr proudu lze změnit červeným tlačítkem. V obou případech je vyznačeno, ke kterým pólům zdroje je vodič připojen. Červená šípka udáva dohodnutý směr proudu. Všimněte si, že směr pohybu elektronů (zelené tečky) je opačný než tento stanovený směr proudu!

Magnetka, kterou můžeme posouvat po podložce, ukazuje orientaci magnetického pole (modrá křivka) v daném místě. Severní a jižní pól magnetky je znázorněný červenou a zelenou barvou. Vliv magnetického pole Země zanedbáváme.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!

Magnetické indukční čáry magnetického pole přímého vodiče s proudem jsou soustředné kružnice okolo vodiče. Orientaci magnetických indukčních čar (modré křivky) určíme pomocí Ampérova pravidla pravé ruky:

Naznačíme uchopení vodiče do dlaně pravé ruky tak, aby odtažený palec ukazoval směr proudu. Potom ohnuté prsty ukazují směr magnetických indukčních čar (orientaci magnetického pole).