Newtonova kolébka

Tato interatnivní stránka simuluje známou fyzikální pomůcku - Newtonovu kolébka, která demonstruje platnost zákona zachování hybnosti a energie při dokonale pružné srážce.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!